chevron_left
Passion for Homes Finans garanterar att du får hyran inbetald i tid varje månad.

Hyresadminstration

Genom vårt dotterbolag Passion for Homes Finans garanterar vi att du får hyran inbetald i tid varje månad. Du slipper oroa dig för försenade eller uteblivna betalningar från dina hyresgäster. Samt erbjuder vi en månad hyresgaranti.

Villkoret är att hyresgästen måste godkännas av oss efter den har genomgått en noggrann kontroll av vår finansavdelning.

Passion for Homes Finans kommer dels förvalta depositionen under hela hyresperioden samt sköta hyresavihantering mot hyresgästen.

Vi ser till att du som hyresvärd får ut din hyra den 25:e-27:e varje månad oavsett om din hyresgäst betalar i tid eller inte.

För att kunna erbjuda tjänsten, är villkoret att hyresavtalet är på minst 12 månader och att vi därmed sköter hyresadministrationen under hela hyresperioden. För detta tar vi en arvode på bara 2,5% per hyresavi.